Αναλύσεις Νερού 8ος-2019 ΔΕ Κορίνθου Λήψη αρχείου 19.08.2019
Αναλύσεις Νερού 8ος-2019 Λοιπές ΔΕ Λήψη αρχείου 19.08.2019
Αναλύσεις Νερού 7ος-2019 ΔΕ Κορίνθου Λήψη αρχείου 26.07.2019
Αναλύσεις Νερού 7ος-2019 Λοιπές ΔΕ Λήψη αρχείου 26.07.2019
Αναλύσεις Νερού 6ος-2019 ΔΕ Κορίνθου Λήψη αρχείου 28.06.2019
Αναλύσεις Νερού 6ος-2019 Λοιπές ΔΕ Λήψη αρχείου 28.06.2019
Αναλύσεις Νερού 6ος-2019 ΔΕ Άσσου Λεχαίου Λήψη αρχείου 28.06.2019
Αναλύσεις Νερού 5ος-2019 ΔΕ Κορίνθου Λήψη αρχείου 28.05.2019
Αναλύσεις Νερού 5ος-2019 Λοιπές ΔΕ Λήψη αρχείου 28.05.2019
Αναλύσεις Νερού 4ος-2019 ΔΕ Κορίνθου Λήψη αρχείου 22.04.2019
Αναλύσεις Νερού 4ος-2019 Λοιπές ΔΕ Λήψη αρχείου 22.04.2019
Αναλύσεις Νερού 3ος-2019 ΔΕ Κορίνθου Λήψη αρχείου 29.03.2019
Αναλύσεις Νερού 3ος-2019 Λοιπές ΔΕ Λήψη αρχείου 29.03.2019
Αναλύσεις Νερού 2ος-2019 ΔΕ Κορίνθου Λήψη αρχείου 26.02.2019
Αναλύσεις Νερού 2ος-2019 Λοιπές ΔΕ Λήψη αρχείου 26.02.2019
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 1ος-2019 Λήψη αρχείου 28.01.2019
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 12ος-2018 (3) Λήψη αρχείου 28.12.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 12ος-2018 (1) Λήψη αρχείου 17.12.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 12ος-2018 (2) Λήψη αρχείου 17.12.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 11ος-2018 (1) Λήψη αρχείου 30.11.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 11ος-2018(2) Λήψη αρχείου 30.11.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 2018 ραδιενέργεια Λήψη αρχείου 30.11.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 10ος-2018 Λήψη αρχείου 22.10.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 9ος-2018 Λήψη αρχείου 19.09.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 8ος-2018 Λήψη αρχείου 13.08.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 7ος-2018 Λήψη αρχείου 16.07.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 6ος-2018 Λήψη αρχείου 18.06.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 5ος-2018 Λήψη αρχείου 14.05.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 4ος-2018 Λήψη αρχείου 20.04.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 3ος-2018 Λήψη αρχείου 21.03.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 3ος-2018 αναλυτική Λήψη αρχείου 21.03.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 2ος-2018 Λήψη αρχείου 20.02.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 2ος-2018 Αναλυτική Λήψη αρχείου 20.02.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 1ος-2018 Λήψη αρχείου 19.01.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 1ος-2018 Αναλυτική Λήψη αρχείου 19.01.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 12ος-2017 Λήψη αρχείου 22.12.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 11ος-2017 Λήψη αρχείου 10.11.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 10ος-2017 Λήψη αρχείου 13.10.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 9ος-2017 Λήψη αρχείου 22.09.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 9ος-2017 Αναλυτική Λήψη αρχείου 22.09.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 8ος-2017 Λήψη αρχείου 11.08.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 7ος-2017 Λήψη αρχείου 27.07.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 6ος-2017 Λήψη αρχείου 27.06.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 5ος-2017 Λήψη αρχείου 08.06.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 4ος-2017 Λήψη αρχείου 27.04.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 3ος-2017 Λήψη αρχείου 23.03.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 2ος-2017_Αναλυτική Λήψη αρχείου 27.02.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 2ος-2017 Λήψη αρχείου 17.02.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 1ος-2017 Λήψη αρχείου 08.02.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 1ος-2017 Αναλυτική Λήψη αρχείου 08.02.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 10ος-2016 Αναλυτική Λήψη αρχείου 07.02.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 10ος-2016 Λήψη αρχείου 07.02.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 12ος-2016 Λήψη αρχείου 07.02.2017
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 9ος-2016 Λήψη αρχείου 26.09.2016
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 8ος-2016 Λήψη αρχείου 05.09.2016
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 7ος-2016_1 Λήψη αρχείου 22.08.2016
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 7ος-2016 Λήψη αρχείου 05.08.2016
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 6ος-2016 Λήψη αρχείου 15.07.2016
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 5ος-2016 Λήψη αρχείου 19.05.2016
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 4ος-2016 Λήψη αρχείου 05.05.2016
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 3ος-2016 Λήψη αρχείου 31.03.2016
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 3oς-2016 Αναλυτική Λήψη αρχείου 31.03.2016
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 2ος-2016 Λήψη αρχείου 15.02.2016
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 1ος-2016 Λήψη αρχείου 14.01.2016
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 12ος-2015 Λήψη αρχείου 31.12.2015
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 12ος-2015_Αναλυτική Λήψη αρχείου 31.12.2015
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 12ος-2015 Λήψη αρχείου 30.12.2015
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 12ος-2015_Αναλυτικές Λήψη αρχείου 30.12.2015
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 11ος-2015 (1) Λήψη αρχείου 23.11.2015
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 11ος-2015 (2) Λήψη αρχείου 23.11.2015
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις Δ.Ε.Κορίνθου (Δημ Διαμερ) Λήψη αρχείου 18.11.2015
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις Δ.Ε.Κορίνθου (2015) Λήψη αρχείου 18.11.2015
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις Δ.Ε. Σολυγεία Λήψη αρχείου 17.11.2015
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις Δ.Ε.Τενέας Λήψη αρχείου 17.11.2015
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις Δ.Ε. Σαρωνικού Λήψη αρχείου 17.11.2015
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις Δ.Ε.Λεχαίου Λήψη αρχείου 17.11.2015
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις Δ.Ε.Κορίνθου(2014) Λήψη αρχείου 17.11.2015
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 5ος-2014 Λήψη αρχείου 21.05.2014
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 4ος-2014 Λήψη αρχείου 20.05.2014
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 3ος-2014 Λήψη αρχείου 18.03.2014
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 1ος-2014 Λήψη αρχείου 10.01.2014
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 12ος-2013 Λήψη αρχείου 06.12.2013
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 11ος-2013 Λήψη αρχείου 15.11.2013
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 10ος-2013 Λήψη αρχείου 18.10.2013
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 9ος-2013 Λήψη αρχείου 17.09.2013
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 8ος-2013 Λήψη αρχείου 30.08.2013
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις (Βαρέα Μέταλλα & Φυτοφάρμακα) Λήψη αρχείου 09.08.2013
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 7ος-2013 Λήψη αρχείου 17.07.2013
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 6ος-2013 Λήψη αρχείου 07.06.2013
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 4ος-2013 Λήψη αρχείου 09.04.2013
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 3ος-2013 Λήψη αρχείου 06.03.2013
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 2ος-2013 Λήψη αρχείου 08.02.2013
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 1ος-2013 Λήψη αρχείου 11.01.2013
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 12ος-2012 Λήψη αρχείου 21.12.2012
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 11ος-2012 Λήψη αρχείου 16.11.2012
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 10ος-2012 Λήψη αρχείου 17.10.2012
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 9ος-2012 Λήψη αρχείου 17.09.2012
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 8ος-2012 Λήψη αρχείου 14.08.2012
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 7ος-2012 Λήψη αρχείου 11.07.2012
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 6ος-2012 Λήψη αρχείου 12.06.2012
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 5ος-2012 Λήψη αρχείου 09.05.2012
Φυσικοχημική Ανάλυση (Βαρέα μέταλλα και φυτοφάρμακα) Λήψη αρχείου 27.03.2012
Φυσικοχημική Ανάλυση (Κόρινθος και Δημ. Διαμερίσματα) Λήψη αρχείου 27.03.2012
Μικροβιολογική Ανάλυση (Κορίνθου & Δημ. Διαμερισμάτων) Λήψη αρχείου 27.03.2012
Φυσικοχημική Ανάλυση (Κόρινθος και Δημ. Διαμερίσματα) Λήψη αρχείου 15.03.2012
Μικροβιολογική Ανάλυση (Κορίνθου & Δημ. Διαμερισμάτων) Λήψη αρχείου 28.02.2012
Φυσικοχημική Ανάλυση (Κόρινθος και Δημ. Διαμερίσματα) Λήψη αρχείου 14.12.2011
Φυσικοχημική Ανάλυση (Πηγές Στυμφαλίας) Λήψη αρχείου 01.11.2011
Μικροβιολογική Ανάλυση (Κορίνθου & Δημ. Διαμερισμάτων) Λήψη αρχείου 27.09.2011
Μικροβιολογική Ανάλυση (Κόρινθος & Δημ. Διαμερίσματα) Λήψη αρχείου 31.08.2011
Φυσικοχημική Ανάλυση (Σολομός) Λήψη αρχείου 27.07.2011
Φυσικοχημική Ανάλυση (Σχολεία Δημ. Διαμερισμάτων) Λήψη αρχείου 20.06.2011
Φυσικοχημική Ανάλυση (Βαρέα μέταλλα και φυτοφάρμακα) Λήψη αρχείου 02.05.2011
Φυσικοχημική Ανάλυση (Οικία Πόλης Κορίνθου) Λήψη αρχείου 29.04.2011
Φυσικοχημική Ανάλυση (Δίκτυο Πόλης Κορίνθου) Λήψη αρχείου 21.04.2011
Μείνετε ενημερωμένοι .. Η ΔΕΥΑ Κορίνθου αναρτά πληροφοριακό υλικό διαρκώς στο Διαδίκτυο έτσι ώστε να έχετε μία σοβαρή και υπεύθυνη ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα θέματα.
Δελτία Τύπου
Διαγωνισμοί
Αναλύσεις Νερού
Ισολογισμοί
Δείτε παρακάτω εργαλεία και συμβουλές για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας
Υπολογισμός Λογαριασμού
Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμών
20 Γιατί & 10 Πρέπει για την Κατανάλωση

ΔΕΥΑ Κορίνθου 

Πυλαρινού 67
Κόρινθος 20 100
Email:
info@deyakor.gr

Συνδέσεις ύδρευσης
27410 21237
Συνδέσεις αποχέτευσης 27410 22205
Λογιστήριο  
Εξυπηρέτηση πελατών 27410 24444
Ταμείο