Προμήθεια Εντύπων και Γραφικής Ύλης Έτους 2019 Λήψη αρχείου 20.03.2019
Διαγωνισμός "Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019" Λήψη αρχείου 01.02.2019
Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό "Προμήθεια και Εγκατάσταση Αντλητικού Συγκροτήματος Άρδευσης στην ΕΕλ Κορίνθου" Λήψη αρχείου 21.12.2018
Διαγωνισμός "Προμήθεια και Εγκατάσταση Αντλητικού Συγκροτήματος Άρδευσης στην ΕΕΛ Κορίνθου" 1 από 2 Λήψη αρχείου 14.12.2018
Διαγωνισμός "Προμήθεια και Εγκατάσταση Αντλητικού Συγκροτήματος Άρδευσης στην ΕΕΛ Κορίνθου" 2 από 2 Λήψη αρχείου 14.12.2018
Προμήθεια υλικών για συντήρηση – επισκευή του δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Κορίνθου (Α.τμήμα) Λήψη αρχείου 02.11.2018
Προμήθεια υλικών για συντήρηση – επισκευή του δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Κορίνθου (Β.τμήμα) Λήψη αρχείου 02.11.2018
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Κορίνθου Λήψη αρχείου 22.10.2018
Διακήρυξη Δημοπρασίας "Εφαρμογή μεθόδου βιοενίσχυσης (βιοεξυγίανσης) στην ΕΕΛ Κορίνθου -Λουτρακίου" Λήψη αρχείου 13.08.2018
Διακήρυξη Δημοπρασίας Λειτουργία και Συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λήψη αρχείου 13.08.2018
Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου Λήψη αρχείου 16.07.2018
Διακήρυξη Δημοπρασίας Κατασκευή αναμονών αποχέτευσης Λήψη αρχείου 10.07.2018
Διακήρυξη Δημοπρασίας Αποστολής Λογαριασμών Ύδρευσης Αποχέτευσης 2018 Λήψη αρχείου 17.05.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 2ος-2018 Λήψη αρχείου 13.02.2018
Μικροβιολογικές & Φυσικοχημικές Αναλύσεις 2ος-2018 Αναλυτική Λήψη αρχείου 13.02.2018
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017 Λήψη αρχείου 30.11.2017
Διευκρίνηση για την Προμήθεια Υλικών για Συντήρηση – Επισκευή του Δικτύου Ύδρευσης Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ Λήψη αρχείου 30.11.2017
Προμήθεια Υλικών για Συντήρηση-Επισκευή του Δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Άσσου-Λεχαίου 2017 Λήψη αρχείου 27.11.2017
Διακήρυξη Δημοπρασίας "Έργα διάθεσης νερού από ΕΕΛ για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων" Λήψη αρχείου 22.09.2017
Διακήρυξη δημοπρασίας για την επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Κορίνθου (Συμπληρωματικό) Λήψη αρχείου 10.07.2017
Διακήρυξη δημοπρασίας για την επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Κορίνθου Λήψη αρχείου 06.07.2017
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου "Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αθικίων Κορινθίας" (μέρος 1) Λήψη αρχείου 13.06.2017
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου "Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αθικίων Κορινθίας" (μέρος 2) Λήψη αρχείου 13.06.2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ Λήψη αρχείου 25.05.2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ Λήψη αρχείου 24.05.2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΒ Λήψη αρχείου 23.05.2017
Προμήθεια Υλικών για Συντήρηση-Επισκευή του Δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Κορίνθου 2017 Λήψη αρχείου 17.05.2017
Διακήρυξη Δημοπρασίας Αποστολής Λογαριασμών Ύδρευσης Αποχέτευσης 2016 Λήψη αρχείου 06.12.2016
Προμήθεια Εντύπων και Γραφικής Ύλης Έτους 2016 Λήψη αρχείου 01.12.2016
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για Ανάθεση Αναλύσεων Νερού 2016 Λήψη αρχείου 01.12.2016
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση καθαριότητας γραφείων Λήψη αρχείου 01.12.2016
Προμήθεια Υδρομέτρων 2016 Λήψη αρχείου 20.07.2016
Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 Λήψη αρχείου 14.07.2016
Διακήρυξη Δημοπρασίας Προμήθειας Καυσίμων και Λιπαντικών 2016 Λήψη αρχείου 23.06.2016
Ανακοίνωση για την Σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) Λήψη αρχείου 14.06.2016
Διακήρυξη Δημοπρασίας Διάσπαρτα δίκτυα ομβρίων Δ.Ε. Κορίνθου Λήψη αρχείου 13.06.2016
Διακήρυξη Δημοπρασίας Αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης Λήψη αρχείου 13.06.2016
Προμήθεια υλικών για συντήρηση – επισκευή του δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Κορίνθου Λήψη αρχείου 09.05.2016
Προμήθεια υλικών για συντήρηση – επισκευή του δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Κορίνθου (Ορθή επανάληψη) Λήψη αρχείου 09.05.2016
Διακήρυξη Δημοπρασίας Αποστολής Λογαριασμών Ύδρευσης Αποχέτευσης Λήψη αρχείου 30.09.2015
Προμήθεια Εντύπων και Γραφικής Ύλης Έτους 2015 Λήψη αρχείου 30.09.2015
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για Ανάθεση Αναλύσεων Νερού 2015 Λήψη αρχείου 30.09.2015
Διακήρυξη Δημοπρασίας Αντικατάσταση-επέκταση δικτύου ύδρευσης Άσσου-Λεχαίου Λήψη αρχείου 30.09.2015
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση καθαριότητας γραφείων Λήψη αρχείου 30.09.2015
Διακήρυξη δημοπρασίας για την κατασκευή αναμονών αποχέτευσης Λήψη αρχείου 30.09.2015
Διακήρυξη δημοπρασίας για την αντικατάσταση-επέκταση δικτύου ύδρευσης Σολυγείας Λήψη αρχείου 30.09.2015
Διακήρυξη δημοπρασίας για την συντήρηση δικτύου ύδρευσης Σολυγείας Λήψη αρχείου 30.09.2015
Διακήρυξη δημοπρασίας για την συντήρηση δικτύου ύδρευσης Σαρωνικού Λήψη αρχείου 30.09.2015
Διακήρυξη δημοπρασίας για την συντήρηση-επισκευή αντλιών λυμάτων αντλιοστασίων αποχέτευσης Λήψη αρχείου 30.09.2015
Διακήρυξη δημοπρασίας (αναβολή δημοπρασιών) Λήψη αρχείου 29.09.2015
Προμήθεια Εντύπων και Γραφικής Ύλης Έτους 2015 Λήψη αρχείου 23.09.2015
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για Ανάθεση Αναλύσεων Νερού Λήψη αρχείου 23.09.2015
Διακήρυξη Δημοπρασίας Αποστολής Λογαριασμών Ύδρευσης Αποχέτευσης Λήψη αρχείου 23.09.2015
Προμήθεια Εντύπων και Γραφικής Ύλης Έτους 2014 Λήψη αρχείου 07.07.2014
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για Ανάθεση Αναλύσεων Νερού Λήψη αρχείου 24.06.2014
Διακήρυξη Δημοπρασίας Προμήθειας μετασχηματιστή, κυψέλης και υλικών υποσταθμού Στυμφαλίας Λήψη αρχείου 03.04.2014
Διακήρυξη Δημοπρασίας Αποκατάσταση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων Λήψη αρχείου 20.02.2014
Προμήθεια έξι (6) υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων για το αντλιοστάσιο Στυμφαλίας Λήψη αρχείου 29.01.2014
Διακήρυξη Δημοπρασίας Προμήθεια & εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου Λήψη αρχείου 10.10.2013
Διακήρυξη Δημοπράσίας για Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης-Αποχέτευσης 2013 Λήψη αρχείου 08.05.2013
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για Ανάθεση Αναλύσεων Νερού Λήψη αρχείου 07.05.2013
Προμήθεια Εντύπων και Γραφικής Ύλης Έτους 2013 Λήψη αρχείου 29.04.2013
Διακήρυξη Δημοπρασίας Διαδικτύωση αγωγών Ύδρευσης Δήμου Κορινθίων (Φάση Α') Λήψη αρχείου 06.11.2012
Προμήθεια Εντύπων και Γραφικής Ύλης Έτους 2012 Λήψη αρχείου 27.03.2012
Διακήρυξη Δημοπρασίας Μεταφοράς Λυματολάσπης Βιολογικού Καθαρισμού Λήψη αρχείου 07.03.2012
Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών έτους 2012 Λήψη αρχείου 07.03.2012
Διακήρυξη Δημοπρασίας Εργου Δίκτυο Συλλογής και Απορροής Ακαθάρτων υπολοίπου Δημ. Διαμερισμάτων Κορίνθου Λήψη αρχείου 16.09.2011
Μείνετε ενημερωμένοι .. Η ΔΕΥΑ Κορίνθου αναρτά πληροφοριακό υλικό διαρκώς στο Διαδίκτυο έτσι ώστε να έχετε μία σοβαρή και υπεύθυνη ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα θέματα.
Δελτία Τύπου
Διαγωνισμοί
Αναλύσεις Νερού
Ισολογισμοί
Δείτε παρακάτω εργαλεία και συμβουλές για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας
Υπολογισμός Λογαριασμού
Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμών
20 Γιατί & 10 Πρέπει για την Κατανάλωση

ΔΕΥΑ Κορίνθου 

Πυλαρινού 67
Κόρινθος 20 100
Email:
info@deyakor.gr

Συνδέσεις ύδρευσης
27410 21237
Συνδέσεις αποχέτευσης 27410 22205
Λογιστήριο  
Εξυπηρέτηση πελατών 27410 24444
Ταμείο